email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Mời bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin để đăng ký học trực tiếp.

(Những ô có dấu (*) là bắt buộc)
Họ và chữ lót:(*)                   Tên: (*)
Năm sinh : (Năm) (*)     Số điện thoại:(*)
Địa chỉ liên hệ: (*)
Email: (*)
FaceBook:(*)
Chuyên ngành:(*)
Trường đã/ đang học:
Công ty đang làm việc:
(Tên & địa chỉ, nếu không có nhập "chưa đi làm")

Đăng ký lớp: (*)
Hình thức: (*) (Đến lớp học trực tiếp)
Học theo chương trình: (*)
Cần Hỗ trợ chuyên môn (Dành các bạn chưa nắm vững chuyên môn)
Giờ học: (*)
Ngày bắt đầu học: (*) (Ngày/Tháng/Năm)
Xem lịch khai giảng
Đăng ký máy trung tâm:
Yêu cầu riêng:
Thông tin thêm:
Gởi hình gương mặt gần: (*)

Đăng ký   |   Cancel