email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo BIM & REVIT ỨNG DỤNG cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Chú ý: Tất cả các chương trình học Revit của trung tâm chỉ học triển khai, thể hiện bản vẽ, không học tính toán!

Khóa học

Các thông tin về khóa học tại trung tâm Revit thực hành NPD.

Ghi danh

Vui lòng điền thông tin đầy đủ để đăng ký tham gia khóa học.

Chuẩn bị

Các vấn đề cần chuẩn bị trước khi tham gia buổi học Revit đầu tiên.

Hoạt động

Những hoạt động hỗ trợ, bổ sung kiến thức và kỹ năng mềm


Hình thức đào tạo

Các hình thức đào tạo Revit

Vấn đề khác

Thông tin thêm về thị trường Revit