email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Hãy chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích.

 

Trung tâm đào tạo Revit thực hành N.P.D
nơi đào tạo REVIT ỨNG DỤNG cho Người đi làm và cho Doanh nghiệp
(do Thạc sĩ KTS. Nguyễn Phước Dự - Giảng viên trường ĐH Kiến trúc TP.HCM phụ trách)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “REVIT THỰC HÀNH 2015 - 2016 - 2017 - 2018”

LỚP BIM Manager (Quản lý VP thiết kế)

LỚP REVIT QUẢN LÝ có các bước thực hành theo tiến trình từ tổng quát đến chi tiết, được chia làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thiết lập hệ thống quản lý với phần mềm BMO

 • Lý thuyết quản lý nhân sự trong văn phòng thiết kế
  • Các mô hình quản trị trong văn phòng thiết kế
  • Quản lý thời gian (Tiến độ và phân công lao động)
  • Quản lý chất lượng hồ sơ thiết kế
 • Lập báo giá dự án
  • Đăng ký và khởi tạo dữ liệu
  • Phân tích công việc và báo giá
 • Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện
  • Lập kế hoạch thực hiện, phân công công việc
  • Tổ chức nhân viên báo cáo hằng ngày
  • Theo dõi, kiểm soát hệ thống
  • Lập báo cáo ngày, tuần, tháng 
 • Đánh giá kết thức dự án
  • Báo cáo kết thúc dự án
  • Tổng kết số liệu làm cơ sở cho dự án khác


Giải đoạn 2: Thiết kế và chỉnh sửa Family.

 • Thiết kế và chỉnh sửa Family ngoài:
 • Tạo và chỉnh sửa Family hệ thống:
  • Tường
  • Sàn
  • Trần

Giai đoạn 3: Quản lý dữ liệu Revit (Dành cho những người đã biết dùng Revit để thể thiện bản vẽ)

 • Quản lý hệ thống file, thư mục 
  • Cấu trúc File thư mục
  • Shared thư mục
  • Tạo file Central
 • Tạo mô hình công trình cao tầng
  • Tạo lưới trục
  • Link và Monitor lưới trục
 • Kỹ thuật View số 5
  • Dùng Workset
  • Dùng Link File
  • Dùng Design Option
  • Dùng Phase
 • Tạo mặt cắt công trình
  • Link và xử lý cấu tạo
  • Xử lý đường nét
  • Xử lý chi tiết
 • Thống kê file Link.
  • Tạo danh mục bản vẽ
  • Tạo bảng thống kê thiết bị
  • Tạo bảng thống kê vật liệu.