email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Hãy chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích.

 

Trung tâm đào tạo Revit thực hành N.P.D
nơi đào tạo REVIT ỨNG DỤNG cho Người đi làm và cho Doanh nghiệp
(do Thạc sĩ KTS. Nguyễn Phước Dự - Giảng viên trường ĐH Kiến trúc TP.HCM phụ trách)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “REVIT THỰC HÀNH 2015 - 2016 - 2017 - 2018”

BỘ MÔN MEP - HVAC

Đề cương môn học dành cho cả hai chương trinh "Đặc biệt" và "hỗ trợ phổ biến Revit".
- Đối với chương trình "hỗ trợ phổ biến Revit"., học viên học đúng nội dung trong từng buổi. Nếu nghỉ học vì bất cứ lý do gì sẽ bị mất các bài cuối.
- Đối với chương trình "Đặc biệt" thì không giới hạn số buổi học, học viên có thể học liên tục đến khi nắm bắt rõ các vấn đề.
*** Chương trình học chỉ để triển khai bản vẽ, không học tính toán. 
Bộ môn MEP - NƯỚC có các bước thực hành theo tiến trình từ tổng quát đến chi tiết, được chia làm 2 giai đoạn chính và một giai đoạn tùy chọn:
 

Giai đoạn 1: Dựng mô hình sơ bộ và tạo mặt bằng  để kiểm tra và chỉnh sửa.

 • B1- Khởi tạo dự án, Tạo Family
  • Thiết lập thông số cho phần mềm Revit
  • Khởi tạo một dự án mới
  • Tạo và sửa đường kích thước
  • Tạo và sửa lưới trục trên mặt bằng
  • Tạo và sửa lưới cao độ
 • B2- Tạo lưới trục, Cách tổ chức Workset
  • Cột
  • Tường, cửa,
  • Sàn kiến trúc
  • Trần
  • Giới hạn View, Tạo trang giấy, Sắp View vào trang giấy: Tỷ lệ, Nội dung tiêu đề, kiểu tiêu đề
  • Ghi chú: Cao độ, Ký hiệu, Tên phòng (Phím đặc biệt)
  • Setup máy in, Chọn trang in, Chọn kiểu xuất PDF
 • Dựng mô hình kiến trúc. Sắp trang in, ghi chú, xuất PDF
  • Tạo Family cơ bản
  • Tìm Family trong các thư viện
  • Cách gởi Family lên thư viện
  • Tạo các View mặt bằng từ lưới cao độ
  • Giới thiệu cách làm việc nhóm
  • Tạo Workset
  • Tạo file Central

Giai đoạn 2: Triển khai chuyên ngành nước.

 • B4- Bố trí thiết bị, kỹ thuật View
  • Bố trí thiết bị mước
  • Bố trí hố ga, hạ tầng
 • B5- Thiết lập hệ thống, đi ống
  • Thiết lập hệ thống HVAC
  • Vẽ hệ thống ống
 • B6- Ghi chú,vật liệu đường nét
  • Chỉnh Family nhãn 2D
  • Chú thích ống
  • Chú thích thiết bị 
 • B7- Đi ống ga.
  • Tạo hệ thống ống ga
  • Vẽ trạm Chiler
 • B8- Chi tiết điển hình
  • Chi tiết thiết bị
 • B9- Thống kê
  • Tạo danh mục bản vẽ
  • Tạo bảng thống kê thiết bị
  • Tạo bảng thống kê ống, cấu kiện khác
 • B10- Khối lượng Dự toán với phần mềm NPD
  • Xuất tiên lượng dự toán