email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Hãy chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích.

Trung tâm đào tạo Revit thực hành N.P.D
nơi đào tạo REVIT ỨNG DỤNG cho Người đi làm và cho Doanh nghiệp
(do Thạc sĩ KTS. Nguyễn Phước Dự - Giảng viên trường ĐH Kiến trúc TP.HCM phụ trách)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “REVIT THỰC HÀNH 2015 - 2016 - 2017 - 2018”

BỘ MÔN KIẾN TRÚC

Đề cương môn học dành cho cả hai chương trinh "Đặc biệt" và "hỗ trợ phổ biến Revit".
- Đối với chương trình "hỗ trợ phổ biến Revit"., học viên học đúng nội dung trong từng buổi. Nếu nghỉ học vì bất cứ lý do gì sẽ bị mất các bài cuối.
- Đối với chương trình "Đặc biệt" thì không giới hạn số buổi học, học viên có thể học liên tục đến khi nắm bắt rõ các vấn đề.
*** Chương trình học chỉ để triển khai bản vẽ, không học tính toán. 

Bộ môn KIẾN TRÚC có các bước thực hành theo tiến trình từ tổng quát đến chi tiết, được chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Tạo Family, dựng mô hình kiến trúc sơ bộ và tạo mặt bằng để kiểm tra và chỉnh sửa.

  • B1- Khởi tạo dự án, Tạo Family
    • Thiết lập thông số cho phần mềm Revit
    • Khởi tạo một dự án mới
    • Tạo và sửa đường kích thước
    • Tạo và sửa lưới trục trên mặt bằng
    • Tạo và sửa lưới cao độ
  • B2- Tạo lưới trục, Cách tổ chức Workset
    • Cột
    • Tường, cửa,
    • Sàn kiến trúc, trần, mái
    • Thiết bị
    • Cầu thang
    • Giới hạn View, Tạo trang giấy, Sắp View vào trang giấy: Tỷ lệ, Nội dung tiêu đề, kiểu tiêu đề
    • Setup máy in, Chọn trang in, Chọn kiểu xuất PDF
    • Ghi chú: Cao độ, Ký hiệu, Tên phòng (Phím đặc biệt)
  • B3- Mô hình kiến trúc cơ bản,Sắp trang in, ghi chú, xuất PDF
    • Tạo Family cơ bản
    • Tìm Family trong các thư viện
    • Cách gởi Family lên thư viện
    • Tạo các View mặt bằng từ lưới cao độ
    • Giới thiệu cách làm việc nhóm
    • Tạo Workset
    • Tạo file Central

Giai đoạn 2: Triển khai chi tiết.

  • B4-Tạo mô hình kết cấu, kỹ thuật View
    • Đặt dấu cắt
    • Vẽ dầm sàn kết cấu
    • Tạo mặt bằng dầm sàn
    • Kỹ thuật View: Giới hạn, phuong thức, View Template
  • B5- Cấu tạo trên mặt cắt, mô hình kiến trúc đặc biệt
    • Chỉnh cấu tạo mặt cắt
    • Mô hình kiến trúc đặc biệt, gờ chỉ, sưỡn mái
  • B6-Hoàn thiện mặt cắt, vật liệu đường nét
    • Chỉnh đường nét
    • Ghi chú trên mặt cắt
    • Vật liệu, đường nét
  • B7-Triển khai chi tiết phòng (WC)
    • Gọi View mặt bằng
    • Ghi chú
    • Tạo độ dốc sàn
    • Tạo View Mặt đứng
    • Tạo Gạch ốp tường
    • Ghi chú chi tiết
  • B8-Triển khai chi tiết đặc biệt (Cầu thang)
    • Tạo cầu thang
    • Gọi View mặt bằng thang
    • Ghi chú
    • Tạo dấu cắt thang, mặt phẳng làm việc
    • Dựng hình thang kết cấu
    • Gán vật liệu
    • Ghi chú mặt cắt
    • Gọi chi tiết 
  • B9-Triển khai chi điền hình (cửa đi, chi tiết khác)
    • Tạo View chi tiết cửa
    • Tạo chi tiết cửa 
    • Tạo ghi chú (Ghi số cấu kiện)
    • Sửa nhãn ghi chú Family 2D
  • B10-Thống kê,Khối lượng  dự toán với phần mềm NPD
    • Tạo danh mục bản vẽ
    • Tạo bảng thống kê cửa
    • Tạo bảng thống kê tường, cột, dầm, sàn, cấu kiện khác.
    • Xuất tiên lượng dự toán