email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Hãy chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích.

Trung tâm đào tạo Revit thực hành N.P.D
nơi đào tạo REVIT ỨNG DỤNG cho Người đi làm và cho Doanh nghiệp
(do Thạc sĩ KTS. Nguyễn Phước Dự - Giảng viên trường ĐH Kiến trúc TP.HCM phụ trách)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “REVIT THỰC HÀNH 2015 - 2016 - 2017 - 2018”

BỘ MÔN KẾT CẤU BÊ TÔNG

Đề cương môn học dành cho cả hai chương trinh "Đặc biệt" và "hỗ trợ phổ biến Revit".
- Đối với chương trình "hỗ trợ phổ biến Revit"., học viên học đúng nội dung trong từng buổi. Nếu nghỉ học vì bất cứ lý do gì sẽ bị mất các bài cuối.
- Đối với chương trình "Đặc biệt" thì không giới hạn số buổi học, học viên có thể học liên tục đến khi nắm bắt rõ các vấn đề.
*** Chương trình học chỉ để triển khai bản vẽ, không học tính toán. 

Bộ môn KẾT CẤU BÊ-TÔNG có các bước thực hành theo tiến trình từ tổng quát đến chi tiết, được chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Dựng mô hình kết cấu bê tông và tạo mặt bằng  dầm sàn kết cấu.

 • B1- Khởi tạo dự án, Tạo Family
  • Thiết lập thông số cho phần mềm Revit
  • Khởi tạo một dự án mới
  • Tạo và sửa đường kích thước
  • Tạo và sửa lưới trục trên mặt bằng
  • Tạo và sửa lưới cao độ
 • B2- Tạo lưới trục, Cách tổ chức Workset
  • Cột
  • Dầm
  • Sàn kết cấu
  • Móng
  • Giới hạn View, Tạo trang giấy, Sắp View vào trang giấy: Tỷ lệ, Nội dung tiêu đề, kiểu tiêu đề
  • Setup máy in, Chọn trang in, Chọn kiểu xuất PDF
  • Ghi chú: Cao độ, Ký hiệu, Tên phòng (Phím đặc biệt)
 • B3-Mô hình kết cấu bê tông, sắp trang in, ghi chú, xuất PDF
  • Tạo Family cơ bản
  • Tìm Family trong các thư viện
  • Cách gởi Family lên thư viện
  • Tạo các View mặt bằng từ lưới cao độ
  • Giới thiệu cách làm việc nhóm
  • Tạo Workset
  • Tạo file Central
 • B4-Trích chi tiết móng, kỹ thuật View
  • Gọi View mặt bằng chi tiết móng
  • Ghi chú
  • Tạo View mặt cắt móng
  • Ghi chú, sắp trang in

Giai đoạn 2: Triển khai chi tiết.

 • B5-Chi tiết móng, chạy lệnh thống kê, đánh số
  • Vẽ thép móng
  • Ghi chú thép móng
  • Cài đặt, chạy lệnh thống kê thép Tham khảo
 • B6-Chi tiết thép dầm, cột, vật liệu đường nét
  • Tạo View mặt cắt dọc chi tiết dầm
  • Vẽ thép dầm
  • Xác định tỷ lệ, ghi chú
  • Tạo View mặt cắt ngang dầm
  • Ghi chú, sắp trang in
  • Tạo mặt cắt cột
  • Vẽ thép cột
  • Ghi chú thép cột, sắp trang in
 • B7-Chi tiết thép sàn
  • Tạo View chi tiết thép sàn
  • Tạo Vẽ thép sàn
  • Tạo ký hiệu thép sàn
  • Ghi chú thép sàn, sắp trang in
 • B8-Triển khai chi tiết đặc biệt (Cầu thang)
  • Tạo cầu thang
  • Gọi View mặt bằng thang
  • Ghi chú (Ghi số cấu kiện)
  • Tạo dấu cắt thang, mặt phẳng làm việc
  • Dựng hình thang kết cấu
  • Gán vật liệu
  • Gọi View từng bảng thang vẽ thép
  • Ghi chú, sắp trang in
 • B9-Thống kê thép
  • Tạo bảng thống kê thép. Tham khảo
  • Tạo bạng thống kê móng cột, dầm, sàn, cấu kiện khác.
 • B10-Thống kê,Khối lượng  dự toán với phần mềm NPD
  • Tạo danh mục bản vẽ
  • Tạo bảng thống kê cửa
  • Tạo bảng thống kê tường, cột, dầm, sàn, cấu kiện khác.
  • Xuất tiên lượng dự toán