email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Hãy chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích.

Bắt đầu với việc sử dụng Revit.

 

4 bước khi bắt đầu buổi học đầu tiên:
 
1/ Lầy User / Pass trong trang Học viên. Vào vào trang Điểm danh để điểm danh.
2/ Tạo hệ thống thư mục
3/ Tải file Template trong Thư viện\ Thư viện Template bỏ vào thư mục 5-Project Template
4/ Đọc các bước thực hành

- Tạo hệ thống thư mục:
Cần biết Revit ưu việt hơn CAD ở khả năng đặc biệt đó là "Quản lý". Nhưng muốn quản lý tốt thì dữ liệu đầu vào phải sắp xếp trật tự theo một qui ước tiêu chuẩn.
Những người làm công tác kỹ thuật thường chú tâm vào việc chính là các thông số kỹ thuật mà hay bỏ quên yếu tố quan trọng là sắp xếp và lưu trữ dữ liệu.
Cần phải hướng sự quan tâm vào việc sắp xếp, đặt tên, lưu trữ file dữ liệu để khai thác Revit hiệu quả.
Các bạn nên tạo hai thư mục chính trên ổ D:\ 
D:\: ThuVien_Revit và CongTrinh_Local
 

FolderMau.jpg

 

üCách đặt tên:

File, Family, View.

§Không  dấu Tiếng Việt.
§Không  dấu trắng.
§Tách nhóm chữ dài bằng dấu gạch giữa.
§Tách các thành phần khác nghĩa bằng dấu gạch dưới.
§Viết in hoa chữ cái đầu chữ

 dụ:

NPD_CuaDi_SatKinh-SonTinhDien.rfa

2013_A_CaoOc-HaSon_3_PhanDe.rvt