email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Hãy chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích.

TÀI LIỆU TỰ HỌC DÀNH CHO HỌC VIÊN
Nội dung trong bài bên dưới không đưa vào chương trình dạy chính thức của trung tâm, có thể chỉ được học lướt qua. Các nội dung này học viên dễ dàng tự học khi đọc qua mà không cần phải nghe giảng trực tiếp mất thời gian quý báu trên lớp.
 
Danh mục bài tự học
Tài liệu Diễn giải
Giao diện phần mềm Revit Hiểu rõ các phân vùng giao diện trên Revit và cách gọi tên chính xác theo qui ước chung.
Lệnh tạo đối tượng 3D kiến trúc  Mô tả lệnh tạo các đối tượng kiến trúc trong Revit Architecture
Lệnh tạo đối tượng 3D kết cấu Mô tả lệnh tạo các đối tượng 3D kết cấu
Lệnh tạo đối tượng 3D MEP Mô tả lệnh tạo các đối tượng 3D MEP
Kỹ thuật truy bắt điểm trong Revit Kỹ thuật truy bắt điểm trong Revit
Chuyển dữ liệu từ cà file Revit Chuyển hay kế thừa dữ liệu từ các file Revit. Đối vối một số đối tượng hệ thống chúng ta không thể save các Family ra ngoài để import vào được. 
Thiết kế khung tên Khi cần thiết kế mới hay chỉnh sửa khung tên.
Kiểu cầu thang Thiết kế kiểu cầu thang
Vẽ lan can Vẽ lan can
Kiểu lan can Tạo kiểu lan can
Thiết kế vật liệu Thiết kế vật liệu, Decal trong Revit
Keynote- Tạo và gán Cách tạo và gán Keynote
Thống kê thép theo cấu kiện Thống kê thép theo cấu kiện
Gõ ký tự đặc biệt trong Revit Các gõ các ký tự đặc biệt trong Revit 
Đánh số thứ tự danh mục bản vẽ Lệnh này chỉ dành cho việc đánh số thứ tự cho danh mục bản vẽ.
Thiết kế Family: tr1;tr2;tr3;tr4 ; Video Bài tập thiết kế Family. Học viên phối hợp với Video để thực hành.