email: NguyenBichLoan01@gmail.com

Phone: 0913.875.375
Mountain View Đào tạo REVIT THỰC HÀNH cho Người đi làm và Doanh nghiệp

Trung Tâm Revit thực hành NPD

Tự hào mang lại giá trị thực học và là nơi học Revit cuối cùng.

Đăng nhập Tin mới
Hãy chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích.

- Phần mềm quản lý văn phòng thiết kế: BimManager.online
- Phần mềm tiên lượng và lập dự toán: DutoanOnline.com

1- CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM

Mục đích của phần mềm BMO-NPD

 Phần mềm dựa trên giải pháp quản lý VP thiết kế để trả lời 3 câu hỏi tại 3 thời điểm thực hiện dự án:

  1. Dự kiến thời gian, chi phí và nhân công: Trước khi bắt đầu, dự án này dự kiến làm mất bao nhiêu công?
  2. Trạng thái hiện tại: Tại một thời điểm bất kỳ trong quá trình thực hiện, hiện tại dự án này triển khai có đúng kế hoạch không và tại sao?
  3. Kết quả thực hiện dự án: Ngay khi kết thúc, dự án này mất bao nhiêu chi phí?
***Phần mềm này không phụ thuộc công cụ CAD hay Revit. Quản lý mọi đối tượng tham gia trong văn phòn thiết kế, từ người thư ký đến người triển khai, thiết kế, quản lý kỹ thuật, chủ trì dự án,.. Mọi đối tượng đều được đánh giá năng suất lao động rõ ràng.

Các tính năng chính:

Trước khi thực hiện dự án Trong lúc thực hiện dự án Sau khi thực hiện dự án
1- Lập danh mục công việc, bản vẽ cho toàn dự án.
Create list task,sheet for project.
1- Lập kế hoạch thực hiện chi tiết về yêu cầu nhân sự, dự kiến tăng ca,...
Create planning perform the requested number detail work.
1- Báo cáo tổng hợp chi phí nhân công.
Report cost general for Project
2- Đánh giá thời gian dự kiến cho từng công việc.
Evaluate the estimated time for every task.
2- Phân công lao động chính xác.
Assignment the exactly work.
2- Đánh giá năng suất lao động tùng người để đánh giá lại bậc lương phù hợp.
Evaluate Effective every one to redeal salary
3- Phân công nhóm người tham gia giả định.
Assignment the hypothetical practicipant group.
3- Truy vấn báo cáo thông tin hằng ngày.
Query infomation reported Daily.
3- Tổng hợp thông tin để rút kinh nghiệm cho dự án tiếp theo.
Compile infomation for continue project
4- Tổng hợp thành biểu đồ để phân tích đánh giá.
Compile chats to annalysic and evaluate.
4- Ghi chép, lưu trữ thông tin dự án.
Wirte and archive Project Infomation.
 
5- Báo cáo số công và tiến độ thực hiện chính xác.
Report number of employment end exactly progress.
5- Phân tích đánh giá năng suất lao động từng người, hằng tuần, hằng tháng.
Analysic and evaluate effective everyone for weekly, monthly.
 

Qui trình làm việc với phần mềm:


 *** Đăng ký công ty để sử dụng tại đây.

2- BÁO GIÁ DỊCH VỤ 
- Nội dung công việc
+ Cung cấp giải pháp quản lý văn phòng thiết kế qua tài liệu và hướng dẫn online.
+ Cung cấp công cụ quản lý: Web BimManager.Online
+ Cung cấp công cụ hỗ trợ Revit: Add-in NPD-Utility 

  • Phí tư vấn, khởi tạo:
STT Gói Phí (VNĐ/năm) Ghi chú
1 ≤ 03 tài khoản Miễn phí  
2 ≤ 05 tài khoản 3.000.000 Khuyến khích sử dụng
3 ≤ 10 tài khoản 15.000.000  
4 ≤ 20 tài khoản 20.000.000  
5 ≤ 30 tài khoản 25.000.000  
6 Không giới hạn tài khoản 35.000.000  
 
  • Phí gia hạn sử dụng dịch vụ:
STT Gói Phí (VNĐ/năm) Ghi chú
1 ≤ 05 tài khoản 3.000.000  
2 ≤ 10 tài khoản 5.000.000  
3 ≤ 20 tài khoản 10.000.000  
4 ≤ 30 tài khoản 15.000.000  
5 Không giới hạn tài khoản 25.000.000